Tarieven

Consulten:


Voor een eerste consult dieetadvisering wordt maximaal 60 minuten de tijd genomen. De totale behandeltijd wordt 75 of 90 minuten, afhankelijk van de benodigde werkzaamheden na het gesprek. Een vervolgconsult is doorgaans 20-25 minuten. De totale behandeltijd wordt 30 minuten gerekend.


Verantwoording van de behandeltijd
Naast het consult (gesprek met de diëtist) besteed ik tijd aan het individueel dieetadvies. Deze tijd wordt besteed aan de analyse van alle gegevens en het opstellen van een persoonlijk advies. Meestal ben je hier niet bij aanwezig. Het individueel dieetadvies is altijd een onderdeel van de behandeling door de diëtist.


Consulten psychosociale therapie bestaan uit consulten van 60 minuten. 

 

Vergoeding:

Dieetadvies door een diëtist valt onder de basisverzekering en wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Je krijgt een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.

Houdt er wel rekening mee, dat deze vergoeding ten laste komt van het wettelijke eigen risico van jouw zorgverzekering.

Dit is niet van toepassing voor kinderen tot 18 jaar.


Aanvullende verzekering

Als je naast uw basisverzekering een aanvullend pakket hebt wordt hieruit vaak een extra vergoeding gegeven. Dit staat vermeld in uw polisvoorwaarden. Op

Diëtist zorgvergoeding (update: 2024) - Zorgwijzer kun je nalezen welke zorgverzekering dieetadvisering heeft opgenomen in een aanvullend pakket. 


Wat als ik geen recht (meer) heb op vergoeding?

Het kan het zijn dat je meer tijd nodig hebt dan de verzekeraar vergoedt of dat de verzekeraar de consulten niet vergoed. Het is mogelijk een consult zelf te betalen, zie hieronder het kopje: 'zelf betalen'.


Voor psychosociale therapie is er nog geen vergoeding mogelijk. Omdat ik nog in opleiding hiervoor ben wordt deze behandeling nog niet vergoedt. De verwachting is deze Post-HBO af te ronden in mei 2024, dan is er gedeeltelijke vergoeding mogelijk via de aanvullende verzekering. Zolang ik in opleiding ben geldt er een aangepast tarief, waarvoor je geen vergoeding vanuit de zorgverzekering kunt ontvangen. Zie hieronder het kopje: 'zelf betalen'. 


Heb ik een verwijzing nodig?

Spelen er medische zaken, dan heb je een verwijsbrief met een medische indicatie nodig van je (huis-)arts of specialist. Dit om te zorgen dat wij alle relevantie informatie hebben en jou goed kunnen adviseren.

Is er geen medische reden, dan kun je zonder verwijzing naar de diëtist. De diëtist is vrij toegankelijk (directe toegankelijkheid). Als je zonder verwijzing een afspraak maakt bij ons dan start de behandeling met een screening waarmee we in kaart brengen of er eventueel gezondheidsfactoren zijn die relevant zijn voor de begeleiding.

Let op: de meeste verzekeraars honoreren directe toegang voor diëtetiek, alleen niet alle verzekeraars. Wil je zeker weten welke eisen de verzekeraar stelt? Neem dan contact op met je verzekeraar.


Zelf betalen:

Het is mogelijk een consult zelf te betalen.

Een consult dieetadvisering kost +/- €73,- per uur (bedragen worden door de verzekering bepaald) 

Omdat ik nog in opleiding ben, kost een consult psychosociale therapie € 35,- per uur, het eerste kennismakingsgesprek is gratis.


Klanttevredenheidsonderzoek

Als zorgaanbieder ben ik aangesloten bij QDNA in verband met de verplichte PREM (meetinstrument om kwaliteit van zorg te meten). Dat is een korte vragenlijst die u als cliënt in kan vullen om zo de kwaliteit van de geboden zorg te kunnen beoordelen.